Публикации
19 ноември 2015

Обществените поръчки в България

Настоящият аналитичен документ е фокусиран върху една от най-проблемните области – корупцията при обществените поръчки. Анализът систематизира информация относно основните фактори на средата, които обуславят корупцията в областта на обществените поръчки в страната; механизмите, по които се осъществяват корупционните практики в тази сфера; дефицитите в работата на институциите, както и препоръки за ограничаване на корупцията при обществените поръчки

11 март 2014

ФИНАЛЕН ДОКЛАД от инициативата за гражданско наблюдение на обществената поръчка за избор на консултант по Проектно управление с възложител МТСП

Финален обобщаващ доклад от наблюдение на процедурата по подготовка, възлагане и изпълнение на обществена поръчка с предмет „Избор на екип от консултанти по проектно управление, информационни технологии и европейска хармонизация по проект BG051PO001-6.2.16 „Изграждане и въвеждане в експлоатация на национална система за електронен обмен на данни в областта на социалната сигурност, за целите на регламент №883/2004 и 987/09 – EESSI” на Министерството на труда и социалната политика”

11 март 2014

ФИНАЛЕН ДОКЛАД от инициативата за гражданско наблюдение на обществената поръчка за избор на консултант по Информационни технологии с възложител МТСП

Финален обобщаващ доклад от наблюдение на процедурата по подготовка, възлагане и изпълнение на обществена поръчка с предмет „Избор на екип от консултанти по проектно управление, информационни технологии и европейска хармонизация по проект BG051PO001-6.2.16 „Изграждане и въвеждане в експлоатация на национална система за електронен обмен на данни в областта на социалната сигурност, за целите на регламент №883/2004 и 987/09 – EESSI” на Министерството на труда и социалната политика”

11 март 2014

ФИНАЛЕН ДОКЛАД от инициативата за гражданско наблюдение на обществената поръчка за избор на консултант по Европейска хармонизация с възложител МТСП

Финален обобщаващ доклад от наблюдение на процедурата по подготовка, възлагане и изпълнение на обществена поръчка с предмет „Избор на екип от консултанти по проектно управление, информационни технологии и европейска хармонизация по проект BG051PO001-6.2.16 „Изграждане и въвеждане в експлоатация на национална система за електронен обмен на данни в областта на социалната сигурност, за целите на регламент №883/2004 и 987/09 – EESSI” на Министерството на труда и социалната политика”

11 март 2014

ФИНАЛЕН ДОКЛАД от инициативата за гражданско наблюдение на обществената поръчка за проектиране и строителство на АМ „Струма” лот 2 от км. 322+000 до км. 359+000 с възложител Агенция „Пътна инфраструктура“

Финален обобщаващ доклад от наблюдение на процедурата по подготовка, възлагане и изпълнение на обществена поръчка за проектиране и строителство на автомагистрала „Струма”, лот 2 (участък „Дупница – Благоевград”, от км 322+000 до км 359+000)

1 2 3 6

ако сте станали свидетел или жертва на корупция или разполагате с данни за нарушения - 0800 11 224

Подай сигнал

Финансирано от