НОВИНИ

Асоциация „Прозрачност без граници“ започна ново наблюдение на АМ Струма

1 септември 2015

От 2015 година Асоциация „Прозрачност без граници“ започна подготовка за поредната инициатива за независимо гражданско наблюдение на обществена поръчка със стратегическо значение – проектиране и строителство на тунел „Железница“ на автомагистрала „Струма“ с възложител Национална компания „Стратегичести инфрастректерни проекти“ (НКСИП).

 

Основната цел на инициативата е да проучи и популяризира прилагането на Пактове за почтеност при обществени поръчки в Европейския съюз с оглед предотвратяване на измами и корупция при разходването на средствата от европейските фондове. Пактовете за почтеност служат като инструмент за повишаване на прозрачността и отчетността, за повишаване на доверието в институциите. Те допринасят за добрата репутация на възложителите и спомагат за повишаването на конкуренцията чрез подобряване на процедурите за провеждане на обществени поръчки.

 

Наблюдението ще бъде част от международен проект „Пактове за почтеност – превантивен граждански механизъм за защита на фондовете на ЕС“ финансиран от Европейската комисия. Планира се проектът да се осъществи в 11 държави-членки на Европейския съюз с координатор Transparency International Secretariat.

ако сте станали свидетел или жертва на корупция или разполагате с данни за нарушения - 0800 11 224

Подай сигнал

Финансирано от