НОВИНИ

Асоциация „Прозрачност без граници” извърши проверка на изпълнението на договора за строително-монтажни работи в дома за медико-социални грижи в Перник

18 юли 2013

На 18 юли 2013 година експертен екип на Асоциация „Прозрачност без граници” извърши проверка на изпълнението на договора за строително-монтажни работи в дома за медико-социални грижи в Перник.

 

Наблюдението се извършва въз основа на Пакт за почтеност между Възложителя – Министерство на здравеопазването, изпълнителя на обществената поръчка – „Техноком” ДЗЗД, и Асоциация „Прозрачност без граници” – независим наблюдател. В присъствието на изпълнителния директор Пламен Атанасов Експертният екип на наблюдателя извърши проверка на място, като посети строителния обект и извърши преглед на строително-ремонтните дейности, осъществени към средата на месец юли 2013 година.

 

Експертите бяха запознати с извършените и с предстоящите дейности, както и с проблемите, с които изпълнителят се сблъсква на този етап. Представителят на фирмата-изпълнител информира за действията, които е предприел за отстраняване на възникналите препятствия, в това число и за официалната кореспонденция, която поддържа с възложителя – МЗ.

 

За да се запознаят детайлно с всички детайли относно етапа на изпълнение на договора, експертите на Асоциация „Прозрачност без граници” извършиха посещение в офиса на „Техноком” ДЗЗД. В резултат на извършената проверка ще бъде изработен доклад, който ще бъде предоставен на участниците в Пакта за почтеност, а впоследствие и публикуван на интернет страницата на Инициатива за почтеност.

ако сте станали свидетел или жертва на корупция или разполагате с данни за нарушения - 0800 11 224

Подай сигнал

Финансирано от