НОВИНИ

Консорциум „Техноком“ ДЗЗД се присъедини към Пакт за почтеност

12 март 2013

Днес консорциум „Техноком” ДЗЗД се присъедини към сключения Пакт за почтеност между Асоциация „Прозрачност без граници” и Министерство на здравеопазването. Фирмата е избрана за изпълнител на обособената позиция за град Перник по обществената за „Извършване на строително-монтажни работи в домове за медикосоциални грижи за деца”, с 8 обособени позиции по проект „Преструктуриране на домовете за медико-социални грижи за деца от 0-3 години” с възложител МЗ.

ако сте станали свидетел или жертва на корупция или разполагате с данни за нарушения - 0800 11 224

Подай сигнал

Финансирано от