НОВИНИ

През януари Асоциация „Прозрачност без граници“ ще проведе обучителни семинари на тема „Прозрачност и контрол при обществените поръчки“ в шест града от страната

19 декември 2013

Асоциация „Прозрачност без граници” – българското представителство на международната неправителствена организация за превенция на корупцията Transparency International организира поредица от семинари през месец януари 2014 г. в шест града от страната на тема „Прозрачност и контрол при обществените поръчки”.

 

Основната цел на семинарите е да бъде предоставена информация за важни рискове и иновативни средства за превенция на корупцията при обществените поръчки, които са една от най-проблемните сфери при изразходването на публични средства в страната. Посредством обученията Асоциация Прозрачност без граници се стреми да подкрепи усилията на предприемачите за установяване на честна и конкурентна бизнес среда, както и да съдейства за развитие капацитета на институциите, провеждащи обществени поръчки.

 

Обучителните семинари ще предоставят нови възможности на гражданското общество и медиите за осъществяване на ефективен граждански контрол.

 

В рамките на семинарите ще бъде предоставена информация относно:

  • основните рискове при подготовката, възлагането и изпълнението на обществени поръчки;
  • индикатори за прозрачност и почтеност при обществените поръчки;
  • методи за граждански мониторинг на обществени поръчки, прилагани от Асоциация „Прозрачност без граници”;
  • Пакт за почтеност като нов инструмент за предотвратяване на корупционни рискове и за повишаване на прозрачността и контрола при обществените поръчки.

Семинарите ще се проведат в:

  • Стара Загора и Враца на 10 януари 2014 г.
  • Бургас и Велико Търново на 17 януари 2014 г.
  • Пловдив и Русе на 24 януари 2014 г.

Обучителните семинари се осъществяват с финансовата подкрепа на Инициатива за почтеност на Световната банка, в рамките на проект Повишаване на почтеността чрез застъпничество: противодействие на корупцията при обществените поръчки. Основната цел на инициативата е да съдейства за постигане стандартите да почтеност и прозрачност при изпълнението на договори от значим обществен интерес чрез промяна на политиката в тази сфера.

 

С провеждането на форумите българското представителство на Transparency International се стреми да подкрепи усилията на структурите, изразходващи публични ресурси чрез обществени поръчки, бизнеса, гражданските организации и медиите, които се стремят да осъществяват своята дейност в съответствие с водещите международни стандарти в тази област.

ако сте станали свидетел или жертва на корупция или разполагате с данни за нарушения - 0800 11 224

Подай сигнал

Финансирано от