НОВИНИ

Състоя се трето заседание на Комитета за наблюдение на изграждането на автомагистрала „Струма” с участието на Асоциация „Прозрачност без граници“

13 септември 2013

На 13 септември 2013 година в Агенция „Пътна инфраструктура” се проведе заседание на Комитета за наблюдение на изграждането на автомагистрала „Струма”. В заседанието участваха експерти от АПИ, ангажирани с проекта за изграждането на инфраструктурния проект, представители на ОП „Транспорт”, на общините, през чиято територия следва да премине съоръжението, както и представители на неправителствени организации, в това число и представители на Асоциация „Прозрачност без граници”, която извършва наблюдение на обществената поръчка за проектиране и строителство на лот 2.

 

В рамките на заседанието бе предоставена информация относно етапите на работа по отделните участъци, като основен акцент бе поставен върху плановете за изграждане на лот 3, както и върху предоставянето на информация относно напредъка на дейността по лот 2.

 

Във връзка с изпълнението на лот 1, ръководителят на проекта за изграждане на участъка информира, че в предвидения срок (30 август 2013 г.) са извършени всички дейности по изграждането на участъка.

 

Във връзка с изграждането на лот 4 бе предоставена информация, че е налице закъснение от планирания график на работа, което се дължи преди всичко на пресичането на други инфраструктурни мрежи по трасето. Участниците в заседанието бяха информирани за следното:

  1. открити са процедури за възлагане на обществени поръчки за проектиране, като срокът за тях е 90 дни;
  2. предстои ОбС – Петрич и ОбС – Сандански да приемат парцеларни планове;
  3. на следващ етап предстои извършването на отчуждителни процедури, след което могат да стартират строителните дейности.

 

Ръководителят на проекта заяви, че всички тези фактори определят закъснение от предвидения график, но се полагат усилия, които да гарантират започване на дейностите преди началото на следващия есенно-зимен сезон.

 

Относно изграждането на лот 2 ръководителят на проекта от страна на АПИ, отговори на въпросите, които постави Асоциация „Прозрачност без граници”. Към настоящия момент няма изменения в дейностите, предвидени в договора за изпълнение на обществената поръчка. Единствената промяна може да бъде свързана с изработването на актуализиран график на дейностите, който следва да отчита спецификата на сезонните условия и е в пряка връзка с получаването на разрешение за строеж.

 

В настоящия момент изпълнителят завършва дейността по проектиране, като се очаква в срок до 25 септември 2013 година да бъде предоставен окончателният вариант на техническия проект. Предстои провеждането на експертен съвет, който следва да разгледа окончателния проект, след което се предвижда изработването на актуализиран график на дейностите (съобразен със спецификите на сезонните дейности), а след това и ще започнат строителните дейности.

 

Във връзка с лот 3 г-н Асен Антов, ръководител на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти”, предостави информация относно напредъка на работата до настоящия момент.

ако сте станали свидетел или жертва на корупция или разполагате с данни за нарушения - 0800 11 224

Подай сигнал

Финансирано от