Новини

Какво показа за шест години гражданското наблюдение на изграждането на тунел „Железница“

10 декември 2021

Асоциация „Прозрачност без граници“ представи резултатите от наблюдението на строежа на тунел „Железница“

4 октомври 2021

Доклад за дейността по проект „Пактове за почтеност – превантивен граждански механизъм за защита фондовете на ЕС“

28 юли 2021

Защита на инвестициите на Съюза чрез Пактове за почтеност: ръководство за взимащите решения

7 юни 2021

Търсим експерт по пътно/тунелно строителство

20 май 2021

„Пактове за почтеност – превантивен граждански механизъм за защита фондовете на ЕС“ – доклад за дейността на Асоциация „Прозрачност без граници“

5 февруари 2021

Тунел „Железница“: една година строителство и няколко факта*

20 ноември 2020

Становище относно проекта на изменение на законодателството в областта на обществените поръчки

12 август 2020

Доклад за дейността на асоциацията по проект „Пактове за почтеност – превантивен граждански механизъм за защита фондовете на ЕС“

28 юли 2020
1 2 9

ако сте станали свидетел или жертва на корупция или разполагате с данни за нарушения - 0800 11 224

Подай сигнал

Финансирано от