НОВИНИ

Асоциация „Прозрачност без граници“ и Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ отвориха за присъединяване Пакт за почтеност

30 ноември 2015

Във връзка с обявената днес, 30 ноември 2015 г., открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“, Асоциация „Прозрачност без граници“ и Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ подписаха и отвориха за присъединяване Пакт за почтеност.

 

Пактът за почтеност (Integrity Pact) е инструмент за превенция на корупционни практики и непрозрачно управление на публични средства, разработен от международната антикорупционна организация Transparency International. Той представлява договор между Възложителя и Участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка, който дава възможност за независим граждански мониторинг, извършван от външен независим Наблюдател. Пактът за почтеност регламентира правила за независимо гражданско наблюдение и конкретни ангажименти на участниците в него.

 

Основната цел на инициативата е да повиши стандартите за почтеност и прозрачност при изпълнението на договори  финансирани със средства от фондовете на Европейския Съюз.

 

Настоящият Пакт за почтеност е отворен за присъединяване към всички участници в процедурата. Пълният текст на Пакта е достъпен тук.

 

Инициативата се осъществява с подкрепата на Европейската комисия в рамките на проект „Пактове за почтеност – превантивен граждански механизъм за защита на фондовете на ЕС“.

ако сте станали свидетел или жертва на корупция или разполагате с данни за нарушения - 0800 11 224

Подай сигнал

Финансирано от