НОВИНИ

Заедно към прозрачност на обществените поръчки: нови развития и пътят пред нас

28 ноември 2018

Наблюдатели, възложители, изпълнители и институции с надзорни функции в областта на обществените поръчки от 11 държави-членки, сред които и наш представител обсъждат заедно напредъка и предизвикателствата в съвместната работа при прилагането на Пактове за почтеност.

 

Надяваме се, че с креативност и нови идеи ще спомогнем за изграждането на доверие сред гражданите, правителствата и частния сектор и ще докажем, че средствата се изразходват ефективно и по предназначение.

 

Събитието е част от инициативата „Пактове за почтеност-превантивен граждански механизъм за защита на фондовете на ЕС“ се бори против корупцията в обществените поръчки.

 

#CleanContracts

 

 

 

 

 

 

ако сте станали свидетел или жертва на корупция или разполагате с данни за нарушения - 0800 11 224

Подай сигнал

Финансирано от