НОВИНИ

Защита на инвестициите на Съюза чрез Пактове за почтеност: ръководство за взимащите решения

7 юни 2021

През 2021 година започва действието на шестата Многогодишна финансова рамка на ЕС. Държавите членки договориха безпрецедентен бюджет от 1,8 трилиона евро за периода 2021 – 2027 година. През следващите месеци и години националните правителства ще инвестират голяма част от тези средства посредством обществени поръчки.

 

Извънредният приток на средства, които трябва да бъдат инвестирани, наред с необходимостта от бързото им разходване, значително увеличава риска от измама и корупция. Едва ли има по-подходящ момент съществуващите контролни механизми да се допълнят с мерки за активно гражданско наблюдение.

 

Пактовете за почтеност предлагат точно такава възможност – независимото гражданско наблюдение на провеждането на обществените поръчки и изпълнението на възложените договори осигурява повече прозрачност и отчетност при обществените поръчки. Нещо повече, Пактовете за почтеност са естествено допълнение към мерките за комуникация на постигнатото с европейски средства и допринася за повишаването на общественото доверие при разходването на публични средства.

 

Наръчникът Защита на инвестициите на Съюза чрез Пактове за почтеност е предназначен за ръководителите на Управляващите органи, администрацията и всички други служители, които са ангажирани в процеса по разработване на оперативните програми. Той представя ползите от инструмента Пактове за почтеност, както и условията и последиците за неговото адекватно прилагане.

ако сте станали свидетел или жертва на корупция или разполагате с данни за нарушения - 0800 11 224

Подай сигнал

Финансирано от