НОВИНИ

Новата поръчка за „Железница“ под наблюдението на „Прозрачност без граници“

4 септември 2017

Асоциация „Прозрачност без граници“ ще бъде независим наблюдател и на новата обществената поръчка за тунел „Железница“ на автомагистрала „Струма“. За това се споразумяха Изпълнителният директор на асоциацията Калин Славов и Председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Дончо Атанасов. Пактът за почтеност с конкретни ангажименти на страните бе подписан между нашата организация и възложителя на 1 септември.

 

Гражданското наблюдение ще обхване цялата процедура – от етапа на разработване на документацията, през процедурата за оценка на офертите и избор на изпълнители, до изпълнението на обекта.

 

Пактът за почтеност е инструмент за гражданско наблюдение на обществени търгове, разработен от международната организация за борба с корупцията Transparency International. Философията на договора предполага въздържане от действия, които биха довели до разходване на публични средства в ущърб на обществения интерес, както от страна на възложителя, така и от страна на бизнеса – участниците в обществената поръчка и избраните изпълнители.

 

Компаниите от частния сектор могат да се присъединят към Пакта за почтеност на два етапа – по време на процедурата по оценка или на етапа на изпълнението.

ако сте станали свидетел или жертва на корупция или разполагате с данни за нарушения - 0800 11 224

Подай сигнал

Финансирано от