НОВИНИ

Тунел „Железница“: една година строителство и няколко факта*

20 ноември 2020

Официално строителството на тунел „Железница“ на автомагистрала „Струма“ започна през октомври 2019 г. Обществената поръчка за обекта е разделена на три подучастъка – всеки с различен срок на завършване и отделен изпълнител.

Подучастък 1 с изпълнител – консорциум от фирми на „Главболгарстрой Холдинг“

Този участък е с най-кратък срок за завършване, който към момента изтича през февруари 2021 г. За изтеклата година изпълените СМР възлизат на 36,5%, а за останалите почти 2/3 от работите строителят разполага само с пет месеца. Едно от най-тежките предизвикателства за строителите са установените свлачищни процеси в северния край на отсечката.

 

По данни предоставени от Агенция „Пътна инфраструктура“, изпълнителят на подучастък 1 не е генерирал допълнителни разходи**. Правят впечатление относително ниските стойности на разплатените средства в сравнение с другите два подучастъка. Общата сума е 3 532 839, 49 лв с ДДС или 9,82% от договорната цена. От тях 117 600 лв са за проектиране, а останалите малко над 3,4 милиона – авансово плащане за строителство.

Подучастък 2 се изпълнява от консорциум между „Джи Пи Груп“, „Глобал кънстръкшън“ и проектантското дружество „Виа план“

Във втората отсечка попада самият тунел, а за завършването му строителите разполагат с още 18 месеца. За първата година от извършването на СМР напредъкът е 42%.

 

Към октомври 2020 г. възложителят е разплатил 78 258 874,32 лв с ДДС или 35,18% от общата стойност на договора в това число: 384 000 лв за проектантски работи, малко над 21 милиона – аванс за СМР и близо 56,7 милиона за изпълнени строителни работи. Допълнителните разходи са усвоени почти изцяло – 92,68% и това при по-малко от половината изпълнени строителни дейности.

На Подучастък 3 работят „ПСТ Груп“, подпомагани от двама подизпълнители

За дванадесет месеца строителството в участъка с дължина 1,4 километра е готово на 47,92%, а за завършването на другата половина от СМР строителите разполагат с още седем. По отношение на финансовото изпълнение – разплатената сума е 9 031 258,02 лв с ДДС или 40,81% от стойността на договора. От тях 184 800 лв са за проектиране, около 2,1 милиона – аванс за строителство, а останалите 6,75 милиона са за изпълени СМР. Изразходваните допълнителни средства достигат 39,62%.

 

Вижте още данни в инфографиката

 

*Данните са предоставени от Агенция „Пътна инфраструктура“ и са актуални към октомври 2020 г.

**Допълнителните разходи са част от общата стойност на договора и се изчисляват в размер на 5% от стойността за строително-монтажни работи. Предназначението на тези допълнителни средства е да покрият разходи за непредвидени към момента на оферирането дейности и материали.

ако сте станали свидетел или жертва на корупция или разполагате с данни за нарушения - 0800 11 224

Подай сигнал

Финансирано от