Публикации
1 октомври 1999

Прозрачност и законосъобразност на продажбата на БТК с оглед особеното значение, последиците и отражението на сделката върху българската общественост (анализ на процедурата и проектодоговора за раздържавяване на БТК)

Сделката за продажба на Българската телекомуникационна компания е една от най-значимите приватизационни сделки за страната. Осъществяването й бе от съществено значение за българската икономика и бе показател не само за готовността на правителството да отстоява поетите ангажименти към Световната търговска организация и да изпълнява на критериите за присъединяване към ЕС. Процедурата по приватизацията на БТК бе част от процеса на либерализация на далекосъобщителния пазар в България. Това мотивира Асоциация “Прозрачност без граници” да инициира първото независимо гражданско наблюдение на процедура от подобен характер. Настоящата публикация представя резултатите от мониторинга, осъществен през 1999 година.

1 7 8

ако сте станали свидетел или жертва на корупция или разполагате с данни за нарушения - 0800 11 224

Подай сигнал

Финансирано от