Политика за поверителност

Лични данни, които са необходими за ефективна работа на сайта: имена, телефон, местоположение, електронен адрес. Тяхното предоставяне е доброволно и предоставянето на възможностите на потребителя не би могло да се осъществи без тях.

Основанията за събирането са:

 • Изрично получено съгласие от Вас като потребител на сайта;
 • Изпълнение на задълженията на Асоциация „Прозрачност без граници“ в качеството на оператор на сайта, които потребителят натоварва да придвижи и направи публична предадената информация;
 • Спазване на законовите задължения на Асоциация „Прозрачност без граници“ за запазване и придвижване на получената информация;
 • За целите на легитимните интереси на Асоциация „Прозрачност без граници“.

 

Условията за ползване са създадени на следните принципи:

 • Защита на данните Ви
 • Законност – административните и правораздавателните органи в България не образуват производства по анонимни препоръки и сигнали. За да може институциите да бъдат сезирани е необходимо сигналите и предложенията да не са анонимни. Тази необходимост налага Асоциация „Прозрачност без граници“ да събира и обработва посочените данни.
 • Разумна достатъчност – събират се само минимумът от данни за функционирането на сайта.

В някои случаи е възможно да бъде поискана и допълнителна информация по даден проблем от съответните институции, което Вие приемате с използването на сайта.

При обработването на съдържащата се в предоставената от потребителите информация до Асоциация „Прозрачност без граници“, се обработват само лични данни, относими към конкретния случай.

Данните, могат да бъдат предоставени на трети лица, само ако са необходими, за да може да се придвижи предоставената информация или сигнал до институция или друг субект. Това не отменя задължението на Асоциация „Прозрачност без граници“ да предоставя такава информация по силата на законово изискване.

Предоставянето на личните данни е част от процеса на създаване на регистрация за използване на възможностите на сайта. Необходимата информация е имена, телефон, местоположение, адрес на електронна поща. Предоставената така доброволно за целите на сайта като гражданско наблюдение и активност информация за контакт (адрес на електронна поща и телефон), ще бъде използвана за връзка с потребителя по конкретната тема или теми, по които той е споделил информация, включително но не само, че е извършена регистрация, че информацията е приета, ако това е необходимо за придвижването за решаване или отношение и също така когато е необходимо да се осъществи връзка между потребителя и институциите.

Потребителят може да коригира или допълните неточните или непълните лични данни, чрез профила си в уебсайта или с отправяне на искане до сдружението Асоциация „Прозрачност без граници“.

Потребителите имат право да откажат във всеки момент получаването на автоматични съобщения чрез електронната поща посредством избор в профила си.

Когато подавате информация/сигнал в уебсайта tunnel.report, Вие предоставяте Ваши лични данни, които са необходими за обработката на тази информация. Вашите данни се записват в база данни, намираща се на защитен сървър

Асоциация „Прозрачност без граници“ пази данните за целия период на активност на сайта. Срокът може да бъде удължен по искане на институция, която има отношение към сигналите, както и в случай, че това е необходимо с оглед изпълнение на нормативно задължение или легитимни интереси на Асоциация „Прозрачност без граници“

Както повечето сайтове, сайтът tunnel.report събира данни в лог файлове. Тази информация съдържа вашето IP, кой браузер ползвате (като Mozzilla, IE, Chrome и други), операционната система (Linux, Windows, iOS), кога сте посетили нашия уеб сайт, посетените страници. Запазваме си правото да използваме IP адресите на потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона. Тази информация се пази на нашия уебсървър.

Чрез уебсайта tunel.report Асоциация „Прозрачност без граници“ не събира и не обработва лични данни, които:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

Личните данни са събрани от Асоциация „Прозрачност без граници“ от лицата, за които се отнасят.

Асоциация „Прозрачност без граници“ не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Сдружението за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст на mbox (at) transparency.bg. С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, Вашият профил ще стане неактивен.

Асоциация „Прозрачност без граници“ може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като поиска от Вас да въведете имейл адрес и парола за достъп до сайта на място в офиса на Сдружението пред наш служител.

При искане Асоциация „Прозрачност без граници“ дава потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас. Всеки потребител, може да види в профила си личните данни, които е предоставил.

Потребителят има може да поиска от Асоциация „Прозрачност без граници“ изтриването лични данни (правото „да бъдеш забравен“).

Асоциация „Прозрачност без граници“ не е длъжна да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва за:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Сдружението или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, включително и наказателно правни.

Асоциация „Прозрачност без граници“ ще изтрие всички данни, с изключение на:

 • информация, която е необходима, за да удостовери, че правото „да бъдеш забравен“ е изпълнено – имейл, IP адрес;
 • техническа информация за функционирането на сайта, която е може да се свърже по никакъв начин с конкретен потребител;
 • електронна поща, с която е извършена регистрацията.

Искането за заличаване на данните може да бъде отправено по електронен път или писмено, в свободен текст, като Асоциация „Прозрачност без граници“ си запазва правото да поиска удостоверяване на самоличността от отправилия искането.

Асоциация „Прозрачност без граници“ не може да заличи данните, за които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу нея съдебни претенции или доказване на свои права.

Потребителят може да иска от Сдружението да ограничи съхранението на свързаните с него данни, когато:

 • оспори точността на личните данни, за срок, който позволява на Асоциация „Прозрачност без граници“ да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но той не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • Асоциация „Прозрачност без граници“ не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но потребителят ги иска за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • има възражение срещу съхранението в очакване на проверка дали законните основания на Асоциация „Прозрачност без граници“ са по слаби от основанията за защита от интересите му.

В случай, че използвате връзки към други сайтове от нашия сайт трябва да знаете, че те имат собствени политики за поверителност и тази политика не ги покрива, за това е добре да се запознаете отделно с тях.

Запазваме правото да променяме политиката си за поверителност.

Когато се запознавате с тази политика за поверителност на личните данни имайте предвид, че субсидиарното приложение на общата политика за поверителност на Асоциация „Прозрачност без граници“, която можете да видите тук: http://transparency.bg/download/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/Politika_zashtita_lichni_danni_Final.pdf

Ако имате въпроси относно обработването на Ваши лични данни от Асоциация „Прозрачност без граници“, моля, свържете се с нас на адрес mbox (at) transparency.bg

 

Информация относно Асоциация „Прозрачност без граници“:

ЕИК: 121752288

Адрес на регистрация: гр. София, ул. Шандор Петьофи, № 50

Адрес за кореспонденция: mbox (at) transparency.bg

Интернет страница: transparency.bg

 

Компетентният орган в случай на нарушени правила за обработване на лични данни е Комисията за защита на личните данни.

Седалище: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg

Финансирано от