За проекта

Тунел „Железница“ е част от трасето на магистрала „Струма“. Всеки от нас има интерес магистралата да бъде построена навреме, качествено и в рамките на договорената цена.

Но можем ли да сме сигурни, че това наистина ще се случи?

В Асоциация „Прозрачност без граници“ вярваме, че можем: като обединим усилия и заедно проследим как протича строителството, спазват ли се сроковете и правилата, разумно ли се харчат парите ни.

Строителството на магистралата продължава повече от десетилетие, като напълно завършени са три от четирите лота (Лотове 1, 2 и 4). За тунел „Железница“ беше проведена отделна обществена поръчка за избор на строители. Нашият екип проследи как Агенция „Пътна инфраструктура“ избра строителите. На integrity.transparency.bg можете да видите какви са нашите наблюдения и изводи.

Строителството започва през втората половина на 2019 г., а ние продължаваме да наблюдаваме случващото се: какво прави възложителят АПИ, как работят строителните компании, как изпълнява задълженията си строителният надзор, спазват ли се процедурите, изготвят ли се необходимите документи.

Стараем се възможно по-често да посещаваме мястото на строителството. Но няма как да сме на терен постоянно. Вероятно пропускаме доста детайли като откъде преминават камионите, пречат ли на движението, оставят ли кални следи на пътя, извозват ли се строителните отпадъци на определените за целта места, спазват ли се мерките за безопасност, вдига ли се прах или пък е много шумно.

Създадохме този сайт, за да може всеки желаещ да се включи в наблюдението, да сподели снимка или коментар от мястото на строителството или да сигнализира за евентуална нередност. Сподели наблюденията си!

Къде е тунел „Железница“

По една или друга причина АПИ избра строителството на последния неизграден Лот 3 от магистралата да бъде разделен на три под-лота, които да се строят от различни компании: Лот 3.1 – от Благоевград до Крупник, Лот 3.2 – от Крупник до Кресна и Лот 3.3 от Кресна до Сандански. Тунел „Железница“ попада в Лот 3.1 – приблизително в средата между двете пътни части на целия лот.

Обектът на свой ред е разделен на три така наречени „обособени позиции“, като за всяка от тях е избран отделен строител. Накратко обособените позиции включват (1) мост над река Струма от северната страна на тунела, (2) самият тунел и (3) малък пътен участък от южната страна.

Срокът за завършване на отделните обособени позиции е различен. Не веднъж сме били свидетели на забавяне при строителство на големи инфраструктурни проекти. Тунел „Железница“ се финансира от Европейския съюз [по Оперативна програма “Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 – 2020], затова целият обект трябва да бъде напълно готов не по-късно от края на 2023 г.

 

Финансирано от